Bedre
oversikt?

Komplett økonomitjeneste som dekker dine behov innenfor regnskap, økonomistyring og administrasjon.

VÅRT REGNSKAPSTEAM

Vi kan regnskap og økonomi!

Bjørn Einar Valle

Daglig leder/statsautorisert regnskapsfører

Tlf: 907 37 273
e-post: bjorn@bedre.as

Vivian Larsen Valle

Regnskapsfører

Tlf: 906 11 747
e-post: vivian@bedre.as

Larisa Brattland

Regnskapsfører

Tlf: 918 99 122
e-post: larisa@bedre.as

VÅRE TJENESTER

Vi gjør jobben enklere!

Vår grunnfilosofi er at regnskapsførsel skal være mer enn bokføring og tall, og i større grad være en tjeneste som aktivt bidrar til å øke verdiskapning og lønnsomhet hos våre kunder.

Ved å bygge nære og gode relasjoner blir det mulig å være både rådgiver, regnskapsfører og samtalepartner i en og samme tjeneste.

Regnskap

Vi fører bedriftens regnskap løpende, slik at du hele tiden kan ha oversikt over din bedrifts økonomiske status. Regnskapssystemet Poweroffice Go er svært brukervennlig og her kan du selv velge å fakturere og gjøre utbetalinger fra bank. Siden systemet er skybasert spiller det ingen rolle hvor du befinner deg.

Lønn

Enkel og oversiktlig lønnsrutine! Lønn har et omfattende regelverk som stadig er i endring. Dette krever både faglig oppdatering, innkjøp og vedlikehold av lønnsprogrammer. Bedre Økonomitjenester er dyktige på lønn og ivaretar i dag lønnsfunksjonen til svært mange av våre kunder.

Årsoppgjør

Årsavslutninger kan være kompliserte og krever at man er oppdatert på et regelverk som er i stadig endring. Vi passer på at bedriftens regnskap og de skattemessige forhold blir behandlet riktig og på best mulig måte.

Rådgivning

Våre rådgivere har bred kompetanse på ulike områder, og vi tilbyr rådgivning på de fleste områder innenfor regnskap og økonomi. Blant våre viktigste oppgaver er å være en tilgjengelig diskusjonspartner når behovet oppstår.

Kontaktskjema

Skroll til toppen